WIE ZIJN WIJ

Stichting Illyricum is een organisatie die tot doel heeft het ondersteunen van gezonde kerkgemeenschappen.
Statutair is dit als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van plaatselijke gezonde kerkgemeenschappen en de aangesloten natuurlijke personen te helpen groeien in een persoonlijke relatie met God waardoor zij zelf in staat zullen zijn om in andere plaatsen/landen discipelen te werven zodat er weer nieuwe kerkgemeenschappen kunnen ontstaan;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ten uitvoer brengen van, of deel te nemen aan of organiseren van: charitatieve, religieuze of opvoedkundige activiteiten die door het bestuur worden aangewezen.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

De visie van stichting Illyricum is om gezonde lokale kerkelijke gemeentes te ondersteunen die er aan bijdragen dat ieder mens het nieuwe leven in Christus kan gaan ervaren. Ze wil hen helpen om te groeien in een persoonlijke relatie met God, en om er op uit te gaan en overal op aarde nieuwe discipelen te maken. Daarbij ligt de focus voornamelijk op het land Albanië.