KERKSTICHTING ALBANIË

De visie van stichting Illyricum is om kerkelijke gemeenten te ondersteunen.

Tirana, is de hoofdstad van Albanië. Deze stad telt naar schatting ongeveer 1 miljoen inwoners.
90% hiervan zijn sinds 1991 vanuit heel Albania hier naar toe getrokken. Er zijn ongeveer  50 kerken in Tirana.

Illyricum movement Albanië heeft de laatste jaren diverse kerken gesticht in de hoofdstad Tirana.
Illyricum movement Albanië  onderzoekt mogelijkheden om nieuwe kerk gemeenschappen te stichten in Albanië, maar ook daar buiten.
Vanuit Illyricum movement Albanië worden leiders gezocht en getraind om de kerkelijke gemeenten te kunnen leiden.
Vanuit de kerken worden er diverse activiteiten ontplooid voor de bevolking.

-Engelse les (ook online tussen jongeren uit diverse landen)
-Duitse les
-Huwelijkscursussen
-Medische ondersteuning- (tandarts )
-Gezinsconferentie (vaders-zonen / moeders-dochters)
-Wiskundelessen
-Basis ICT

Aardbeving.
Albanië is in november 2019 getroffen door een zware aardbeving. Met gevolg,vele doden en gewonden. Veel huizen en gebouwen zijn ingestort.
Vanuit de kerken wordt zoveel mogelijk hulp gegeven aan de slachtoffers van deze ramp. 
We kunnen hierbij denken aan:

-Aanschaf tenten
-Dekens
-Hygiënische producten 
-Voedselpakketten 
-Geestelijke bijstand

Corona steun.

Tijdens de coronapandemie zijn er duizenden voedselpakketten vanuit de lokale kerken uitgedeeld aan de bevolking.

De kerken opgericht door “Illyricum movement Albanië”

EklesiaChurch
DisciplesChurch
Sun Hill Bible Church
Emanuel Fresku Church
The gospel of Christ Church
Astiri Church
Kosovo Church
Korce Church

INTERNATIONAAL BIJBEL TRAININGSCENTRUM (IBTC)

Vanuit Illyricum Albanië wordt een nieuw project ontwikkeld. Dit project wordt gebruikt om christenen te onderwijzen en op te leiden voor hun thuiskerken.
Het zal een plek zijn waar gelovigen uit plaatsen als Noord-Afrika, het Midden -Oosten en ZuidAzië zullen komen om toegerust te worden voor het evangelie.

De Training van deze christenen bestaat uit drie delen.
1 Bijbelstudie/ Bediening
Inleiding tot alle boeken van de Bijbel,
Systematische theologie, verklarend preken, Leven en
prediken vanuit de Bijbel.

2 Beroep (het leren van een beroep)
Veel kerkleiders uit de afgelegen gebieden van
de wereld hebben moeite om voor hun gezinnen te zorgen.
Het gebruik van een beroep zal resulteren in twee primaire
voordelen: 1. voorzien in hun gezinnen, en 2. hun beroep
gebruiken als een middel om anderen te bereiken.
Beroepen zullen onder andere zijn: Elektricien,
Kleermaker, Loodgieter, Kapper, Computer, Therapeut, Boer, Bakker, EHBO, Monteur,
Bouwvakker.

3 Thuisleren
Kinderen van christelijke ouders worden vaak gediscrimineerd in afgelegen gebieden van
de wereld. Er is een dringende behoefte om hen via hun ouders toe te rusten en goed op te leiden.

Intussen zijn de eerste gezinnen al onderwezen In Albanie. De bouw van het trainingcentrum is intussen in volle gang. Na de voltooiing hiervan kunnen de activiteiten uitgebreid worden.