ACTIVITEITEN VERSLAG

Activiteitenverslag

De volgende activiteiten hebben of vinden plaats om de doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren.

Het ondersteunen van kerken in Albanië en het uitvoeren van charitatieve werkzaamheden.

Contactpersonen vanuit Albanië zijn op bezoek geweest in Nederland.Op informatieavonden, verspreid door het land, is informatie verstrekt over het werk in Albanië. Bovendien zijn er nieuwe contacten met kerkelijke gemeenten en personen ontwikkeld.

Vanuit Nederland zijn er diverse personen ( o.a. Bestuursleden) afgereisd naar Albanië om deel te nemen aan het PECA-project. Het PECA project richt zich op jongere kinderen in de hoofdstad Tirana.

Verzamelen kleding en goederen.
Vanuit diverse plaatsen in Nederland zijn er kleding en goederen verzameld voor de bevolking in Albanië.
Deze goederen werden via stichting “hoop voor Albanië” verstuurd naar Tirana.
Vanuit hier worden ze door de kerken opgehaald en verdeeld onder de bevolking.

Projectmatig zijn er voedselpakketten gekocht en bezorgd bij bewoners in de sloppenwijken. Ook werdt er door een deelnemende kerk aan het PECA project een structurele hulp gegeven aan enkele arme gezinnen in Tirana.

Een plaatselijk zorgtehuis heeft ondersteuning gekregen in de vorm van ventilatoren. Ook zijn er over en weer bezoeken geweest om de ouderen enigszins uit hun isolement te halen.


Een kindertehuis is voorzien van nieuwe dekens. (project CGB)

De coronapandemie heeft ook in Albanië veel impact gehad op de bevolking. Vanuit Nederland is er geld verzameld zodat ongeveer 4500 voedselpakketten via de plaatselijke kerken konden worden uitgedeeld aan de bevolking.