SAMENWERKEN

Illyricum Nederland ondersteunt Illyricum movement Albanië bij het stichten van kerken met de daarbij behorende activiteiten in Albanië.

We zoeken kerken die graag een Albanese kerkelijke gemeente zouden willen “Adopteren”. De Illyricum-beweging zal niet voor altijd een gemeente blijven leiden. We bouwen ook niet aan een netwerk van kerken. Onze visie is om een kerkelijke gemeente te stichten en die vervolgens over te dragen aan een ‘pleeg’ gemeente die samen gezamenlijk contacten onderhouden.

Dit proces wordt ondersteund door in Albanië leiders te trainen, dezelfde visie uit te dragen en te zorgen voor een atmosfeer waarin we aan elkaar verantwoording af wil leggen. Wanneer de nieuwe gemeente vervolgens volledig is geïntegreerd, trekt de beweging zich terug en trekt de nieuwe gemeente tenslotte volledig op met de ‘pleeg’ gemeente.
We zoeken personen, kerken en organisaties die onze bediening willen steunen d.m.v. gebed en financiële middelen.

informatie
Informatie over stichting Illyricum kan worden verzorgd door bestuursleden van de stichting.
Ook komen er met regelmaat mensen uit Albanië op bezoek die direct vanuit de stichting, of indirect vanuit de kerkelijke gemeenten, naar Nederland komen om contacten te leggen of betrokken te zijn bij kerkelijke activiteiten.