SAMENWERKEN

Illyricum Nederland ondersteunt Illyricum movement Albanië bij het stichten van kerken met de daarbij behorende activiteiten in Albanië.

Kerken uit Nederland kunnen worden gekoppeld aan een Albanese kerkelijke gemeente. De doelstelling van Illyricum is kerken stichten, en zelfstandig en onafhankelijk in de toekomst te kunnen laten functioneren. Ondersteuning vanuit andere kerken tijdens de beginperiode, of zelfs op langere termijn, kan daar positief aan bijdragen.

Dit proces wordt ondersteund door in Albanië leiders te trainen, dezelfde visie uit te dragen, en te zorgen voor een atmosfeer waarin we aan elkaar verantwoording af willen leggen. Wanneer de nieuwe gemeente vervolgens volledig zelfstandig is, trekt Illyricum zich terug.
We zoeken personen, kerken en organisaties die onze bediening willen steunen d.m.v. gebed en financiële middelen.

informatie
Informatie over stichting Illyricum kan worden verzorgd door bestuursleden van de stichting.
Ook komen er met regelmaat mensen uit Albanië op bezoek die direct vanuit de stichting, of indirect vanuit de kerkelijke gemeenten, naar Nederland komen om contacten te leggen of betrokken te zijn bij kerkelijke activiteiten.