BELONINGSBELEID


4.1 Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4.6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.