INFO EN ACTIVITEITEN

Stichting Illyricum is opgericht op 6 januari 2016.

Vanuit stichting Illyricum Nederland onderhouden wij nauwe contacten met stichting “Illyricum movement” uit Albanië. Ook in de Verenigde Staten is een stichting “Illyricum” actief.
Stichting Illyricum ondersteunt de activiteiten van Illyricum Movement in Albanië.
Deze activiteiten in Albanië bestaan uit het stichten van kerken, voornamelijk in Albanië, maar ook in andere landen.
Doordat er weinig tot geen ruimte was voor het Christelijk geloof in Albanië is kerkstichting de belangrijkste prioriteit in Albanië. Hierdoor is het weer mogelijk om als broers en zussen samen te komen, om elkaar, en de samenleving in Albanië te ondersteunen in velerlei opzicht.
Vanuit Nederland zijn er veel kerken en particulieren die het werk van Illyricum movement ondersteunen.
De financiële ondersteuning vanuit geheel Nederland wordt door stichting “Illyricum” verzorgd.

Stichting Illyricum is NIET gekoppeld aan een bepaalde Christelijke denominatie.

Activiteiten.

Vanuit Nederland bezoeken regelmatig personen activiteiten die door Illyricum movement Albanië worden georganiseerd.

  • PECA

Dit project richt zich op jongeren in de leeftijd van ongeveer 7 tot 12 jaar. Doordat er in Tirana, gedurende de zomervakantie weinig of geen activiteiten zijn voor kinderen, organiseert Illyricum movement een zomerkamp voor deze kinderen. Hierdoor wordt voorkomen dat sommige kinderen de hele periode op straat zwerven.
Dit houdt in dat in de verschillende kerken in Tirana in de maand Juli diverse activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten bestaan o.a. uit.

-Sport en spel
-Knutselactiviteiten
-Bijbels onderwijs
-Muzieklessen
-Computer onderwijs
-Engelse les

  • Onderwijs

Onderwijs wordt ook vanuit de kerken georganiseerd.
Dit onderwijs heeft betrekking op volwassenen.
Enkele van deze activiteiten zijn o.a.
-Taal cursussen aanbieden Engels-Duits
-Huwelijkscursussen
-Bijbelstudie
-Wiskunde lessen
-Basis ICT

Buiten het PECA project zijn er nog diverse andere charitatieve activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers uit Nederland.

Bezoeken tehuizen voor ouderen en gehandicapten. Het tehuis in Tirana werd voorzien van enkele ventilatoren die aan vervanging toe waren. Dit om de temperatuur aangenaam te houden voor de oudere bewoners. Ook werden de bewoners uitgenodigd voor een gezellig avondje uit met een lekker diner in de Eklesia kerk.

Voedselpakketten aanschaffen in Albanië en uitdelen aan arme gezinnen aldaar.

Bezoeken kansarme bevolkingsgroepen.
Tirana kent ook sloppenwijken waar veel mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Voor enkele gezinnen wordt maandelijks een voedselpakket gekocht en gebracht door leden van de kerk. Contacten zijn ook belangrijk om mensen uit hun isolement te halen. Speciaal voor achtergestelde bevolkingsgroepen.

Contacten leggen met de Albanese bevolking.

Evangelisatie activiteiten

Goederenstroom Albanië.
Vanuit diverse kerken worden er goederen verzameld voor het kinderproject, maar ook voor de plaatselijke bevolking. Hierbij kunnen we denken aan:

-computers
-gitaren
-keyboards
-kleding
-stoelen
-kasten
-bedden
-tafels
-brillen
-speelgoed
-hulpmiddelen
-medicijnen